این ویدیو را نگاه کنید تا بدانید من کی هستم ؟ و همچنین اطلاعات کامل داشته باشید و بدانید  من چگونه کار را انجام میدهم ؟

شماره تماس :

09118602706 حاج رضا علی زارعی

09113254956 مهدی زارعی

برنج ارگانیک برنجی است که در زمان تولید ، کاشت و داشت محصول بدون استفاده از سموم شیمیایی آفت کش تولید و بسته بندی شده است .به عبارتی دیگر غذا های ارگانیک غذا هایی هستند که تمام مراحل رشد آنها با سیستم طبیعی هماهنگ می باشد و در تولید آنها از سموم دفع آفات گیاهی نظیر قارچ کش ها و علف هرز کش ها استفاده نشده است .

در کشاورزی ارگانیک از بذز سالم ، عاری از افت و بیماری که بومی میباشد جهت کشت استفاده می شود.

2019 طراحی وب سایت با hibord.com